పవన్ కల్యణ్ జనసేన 3వ సభ చర్చించే అంశాలు

పవన్ కల్యణ్ జనసేన 3వ సభ చర్చించే అంశాలు పారిసిలనలో 4 నగరాలు : పవన్ కల్యణ్ జనసేన సభకి 4 నగరాలు ఎంపిక చెసుకున్నారు అని

Read more

అసలు పవన్ కళ్యాణ్ కు ఈ ధైర్యం ఏంటి ?

అసలు పవన్ కళ్యాణ్ కు ఈ ధైర్యం ఏంటి ? pawankalyan-janasena ప్రసుతం ఆఁధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో సినీ నటుడు, జనసేన అధినేత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్

Read more

జనసేన అభిమాన సంఘం నుంచి రాజకీయ పార్టీ గా రూపాంతరం చెందాలంటే? Janasena Party Amalapuram

Janasena Party Amalapuram: మొట్టమొదటి మార్పు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులనుంచి జరగవలసి ఉంటుంది. అభిమానులకి పార్టీ కార్యకర్తలకి చాలా తేడా ఉంటుంది. PRP టైమ్ లో మెగాస్టార్

Read more

Like Page

Facebook Page Loading...
error: Content is protected !!