జనసేన అద్యక్షులు శ్రీ.పవన్ కళ్యాణ్ గారు..ప్రజలకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు..

Also Read:  ప్రత్యేక హోదా కోసం పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమే పోరాడాలా..? మరి మీరు ఏం చేస్తారండి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజా గారు..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Like Page

Facebook Page Loading...
error: Content is protected !!