త్వరలో జనసేన పార్టీ మహిళా , విద్యార్థి విభాగాల ఏర్పాటు – పవన్ కళ్యాణ్

హైదరాబాద్: జనసేన పార్టీ అనుబంధ సంఘాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలిపారు. ఈ రోజు యూట్యూబ్ లో వీడియో ద్వారా పార్టీ అనుబంధ విభాగాలకు సంబంధించిన వివరాలను తెలిపారు.

జనసేన పార్టీ అనుబంధ సంఘాలకు సంబంధించిన విధి విధానాలను త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలిపారు. మొదట దశలో తను సేవాదళ్ విభాగాన్ని నియమించనని సేవాదళ్ కమిటీ తన పనులు ప్రారంభించిందని తెలిపారు.
మరిన్ని వివరాలు వీడియో లో :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!