జనసేన పార్టీ ఆఫీసులో పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలు..!

హైదరాబాద్ : పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలు జనసేన పార్టీ ఆఫీసులో ఘనంగా జరిగాయి.ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఉప అధ్యక్షులు మహేందర్ రెడ్డి గారు , జనసేన సేవాదళ్ సమన్వయ కర్త రియాజ్ గారు , మీడియా హెడ్ హరిప్రసాద్ గారు , కోశాధికారి రాఘవయ్య గారు , నగేష్ గారు , అశోక్ గారు పాల్గొన్నారు.
ఫోటోలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!