జనసేన కార్యకర్తల చిత్తశుద్ధి…!

విశాఖపట్నం : మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జనసేన పార్టీకి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. దానికి కారణం జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు…అనేకమంది సాయం కోసం పవన్ వద్దకు వెళ్తూ ఉంటారు వారికీ భరోసా ఇస్తూ , చేయూత నివ్వడం పవన్ నైజం…2014 జనసేన పార్టీ ప్రారంభ నాటినుండి జనసేన కార్యకర్తలు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తున్నారు.

నిన్న శుక్రవారం సెప్టెంబర్ 22 నాడు జనసేన సేవాదళ్ విశాఖపట్నం గాజువాక నియోజకవర్గంలో పెద్ద గత్యండా మండలం గంగవరంలో చాలరోజులుగా పడుబడిన హాస్పటల్ ను జనసేన కార్యకర్తలు మున్సిపల్ కమిషనర్ తో బాగుచేసి నేటి రాజకీయ పార్టీలకు ఆదర్శంగా నిలచారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!