ఖైది నెం:150 Function లో YSRCP & TDP COVERTS విధ్వంసం ?

"POWER-STAR" పేరు చెప్పి ఖైది నెం:150 Function లో YSRCP & TDP COVERTS ఫంక్షన్ లో చేరి కుర్చీలు ఇరగ్గొట్టడం వంటి పనులు చేసినట్లుగా జన సేన కార్తకర్తలు భావిస్తున్నారు. ఖైది నెం:150 Function లో "TDP & YSRCP COVERT" లు "POWER STAR-POWER STAR POWER STAR" అంటూ డ్రామాలు వేసి "PAWAN" పేరు చెప్పి కుర్చీలు విరగ కొట్టిన వయనం.... MEGHA(Pawan-Chiru) Fans TDP-YSRCP Covert లు చెసే పనులను ఇలానే…

Read more
error: Content is protected !!