న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్..! వచ్చేసిన వాయిస్ జనసేన వీడియో సాంగ్..!

హైదరాబాద్ : పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ పొరటంపై ముందు ముందు జనసేన పార్టీ చేయబోతే మార్పులు వివరిస్తూ జనసేన అభిమానులు ది వాయిస్ అఫ్ జనసేన పేరుతో పవనిజం వీడియో సాంగ్ ని విడుదల చేసారు. ఆలస్యం చేయకుండా క్రింద కనిపిస్తున్న వీడియో చూడండి.

Also Read:  జ‌న‌సేన పై ఏబీఎన్ అక్క‌సు ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Like Page

Facebook Page Loading...